ميزان پيش بيني کنندگي طرحواره هاي ناسازگار اوليه و ويژگي هاي شخصيتي از رضايت زناشويي دانشجويان متأهل ساکن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشکي شيراز

ميزان پيش بيني کنندگي طرحواره هاي ناسازگار اوليه و ويژگي هاي شخصيتي از رضايت زناشويي دانشجويان متأهل ساکن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشکي شيراز

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ميزان پيش بيني کنندگي طرحواره هاي ناسازگار اوليه و ويژگي هاي شخصيتي از رضايت زناشويي دانشجويان متأهل ساکن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشکي شيراز دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ميزان پيش بيني کنندگي طرحواره هاي ناسازگار اوليه و ويژگي هاي شخصيتي از رضايت زناشويي دانشجويان متأهل ساکن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشکي شيراز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ميزان پيش بيني کنندگي طرحواره هاي ناسازگار اوليه و ويژگي هاي شخصيتي از رضايت زناشويي دانشجويان متأهل ساکن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشکي شيراز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ميزان پيش بيني کنندگي طرحواره هاي ناسازگار اوليه و ويژگي هاي شخصيتي از رضايت زناشويي دانشجويان متأهل ساکن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشکي شيراز :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين‌المللي پژوهش در علوم رفتاري و اجتماعي

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر که به بررسی قدرت پیش بینی ویژگی های شخصیتی و طرح واره های ناسازگار بررضایتمندی زوجیندر دانشجویان متاهل ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز می پردازد. ابزارها و تعداد 100 زوج دانشجو ساکنخوابگاه های متأهلین دانشگاه علوم پزشکی شیراز، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. تمامی افرادپرسشنامه شخصیتی نئو و پرسشنامه طرحواره های ناسازگار یانگ و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ را تکمیلکردند. پس از جمع آوری داده ها، از طریق نرم افزار 16 spss به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ازشاخص های مرکزی اعم از میانگین و انحراف معیار استفاده شد و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیرهاستفاده گردید. با توجه به نتایج بدست آمده بعد از تجزیه و تحلیل داده ها عوامل شخصیتی عصبیت (بی ثباتیهیجانی)، برون گرایی، بازبودن، وجدانی بودن، توافق، پیش بینی کننده معنادار رضایتمندی زوجینمی باشد (p<0.001) . طرح واره های ناسازگار اولیه پیش بینی کننده معنادار رضایتمندی زوجین می باشد(p<0.001). عوامل شخصیتی و طرح واره های ناسازگار اولیه پیش بینی کنندگی معناداری برای رضایت زوجینمی باشند و لازم است مشاوران و روانشناسان در مشاوره پیش از ازدواج و زوج درمانی این عوامل را مد نظر قرار دهند.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی ميزان پيش بيني کنندگي طرحواره هاي ناسازگار اوليه و ويژگي هاي شخصيتي از رضايت زناشويي دانشجويان متأهل ساکن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشکي شيراز آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل ميزان پيش بيني کنندگي طرحواره هاي ناسازگار اوليه و ويژگي هاي شخصيتي از رضايت زناشويي دانشجويان متأهل ساکن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشکي شيراز و بررسی کامل هدایت میشوید

ميزان پيش بيني کنندگي طرحواره هاي ناسازگار اوليه و ويژگي هاي شخصيتي از رضايت زناشويي دانشجويان متأهل ساکن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشکي شيراز

دانلود این فایل